จ่ายตรงเงินเดือนฯ – แจ้งรายละเอียดหนี้บุคคลที่3 ประจำเดือนธันวาคม 2559

โดย fdadmin / วันที่ 21 ธ.ค. 2559 / เข้าชม 385 ครั้ง

กรุณาออกใบเสร็จรับเงินส่งให้กองคลัง และบันทึกรายการในระบบ GFMIS