คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online

โดย fd07 / วันที่ 18 มี.ค. 2561 / เข้าชม 605 ครั้ง
다운로드

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online 

ตรวจสอบ ดู statement  ก่อนการทำรายการโอนเงิน

คู่มือ Maker Upload File ด้านจ่าย

คู่มือ Authorize อนุมัติรายการ

คู่มือ Auth Reject รายการ  กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งกลับไปยัง Maker ให้แก้ไข

คู่มือ Download รายงานผลการโอนเงิน  ประกอบเอกสารเบิกจ่ายเงินปิดบัญชี

คู่มือ ดูรายการเดินบัญชี_statement  เพื่อตรวจสอบการโอนเงิน

วงเงินการโอนBulk Payment

คู่มือ ด้านนำส่งเงิน.compressed

다운로드 다운로드 포레이저 정식 다운로드 82년생 김지영 다시보기