การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online

โดย fd07 / วันที่ 08 มี.ค. 2561 / เข้าชม 862 ครั้ง

คลิ๊ก ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online
1. VDO ที่เผยแพร่เป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการ (โปรแกรม และเตรียมข้อมูล)  คลิ๊ก  https://goo.gl/ZSGmkY   โปรแกรม คลิ๊ก https://goo.gl/XE4egH   
2. สำหรับคู่มือ การ upload เข้าระบบ KTB ทั้งด้านจ่าย และด้านรับ-นำส่ง ให้ปฏิบัติตามคู่มือของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ที่ปรากฏ                                คลิ๊ก https://goo.gl/R1tqSs

****กรณีรหัส  Maker  หรือ   Authorize  ถูกล็อก ให้แจ้ง ข้อมูล Company ID     ชื่อ User    ชื่อ-สกุล  ส่งจาก email ที่ระบุในแบบแจ้ง  ดังนี้                                                             1. กรณีจำรหัสเก่าได้ ขอปลดล็อกรหัส  มาที่  email: correctktb61@gmail.com

             2. กรณีจำรหัสไม่ได้  ต้องมีหนังสือส่งมาที่ กองคลัง ฝ่ายการเงิน เพื่อให้ Admin ตั้งรหัสใหม่ส่งทางไปรษณีย์