จาก ฝ่ายควบคุมและบริหารสัญญา กองคลัง เรื่อง แจ้ง รจ.และ ทส.ส่งคืนอุปกรณ์ประจำรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขัง

โดย fd06 / วันที่ 30 มี.ค. 2561 / เข้าชม 276 ครั้ง

จาก ฝ่ายควบคุมและบริหารสัญญา กองคลัง เรื่อง แจ้ง รจ.และ ทส.ส่งคืนอุปกรณ์ประจำรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขัง

เอกสารแนบ คือ  แจ้ง รจ.และ ทส.ส่งคืนอุปกรณ์ประจำรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขัง