โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

โดย fd03 / วันที่ 11 มี.ค. 2563 / เข้าชม 581 ครั้ง
잔나비 음악 다운로드

หนังสือ     รายละเอียด

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ที่ดำเนินการด้วยรหัสปี 62 ไปพลางก่อน ได้ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติแล้ว จึงให้ดำเนินการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามวงเงินคงเหลือ  PO ที่ยกเลิกอัตโนมัติ

페르디난드 더빙 다운로드 배드키즈 이리로 다운로드 다운로드