แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มี PO ต่ำกว่า 1 แสนบาทให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และเรือนจำที่ไม่มี PO ให้เร่งทำ PO

โดย fd03 / วันที่ 18 ก.ย. 2560 / เข้าชม 420 ครั้ง

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มี PO ต่ำกว่า 1 แสนบาทให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และเรือนจำที่ไม่มี PO ให้เร่งทำ PO
รายละเอียดเพิ่มเติม ผลเบิกจ่ายงบลงทุนเรือนจำที่มีหนี้