แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน กรมคุมประพฤติ รายการคืนคนดีสู่สังคม (งวดที่ 1) ประจำเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2559

โดย fdadmin / วันที่ 17 พ.ย. 2559 / เข้าชม 168 ครั้ง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ “การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน”