แจ้งโอนจัดสรรงบกลางปี 59 ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ2559

โดย fdadmin / วันที่ 16 พ.ย. 2559 / เข้าชม 255 ครั้ง
pdf 프로그램

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ ” การโอนจัดสรรเงินประจำงวด” (เงินงบประมาณ)

 

เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559  

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นประการใดรายงานกรมราชทัณฑ์ทราบ พร้อมส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินการจ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารกลับมายังกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559

xforce 2019 애플 스포티파이 다운로드 마비노기영웅전 한글 파일 다운로드