แจ้งโอนจัดสรรงบกลางปี 59 ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ2559

โดย fdadmin / วันที่ 16 พ.ย. 2559 / เข้าชม 191 ครั้ง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ ” การโอนจัดสรรเงินประจำงวด” (เงินงบประมาณ)

 

เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559  

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นประการใดรายงานกรมราชทัณฑ์ทราบ พร้อมส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินการจ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารกลับมายังกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559