แจ้งเรื่องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2557-2561

โดย kanjana / วันที่ 11 ต.ค. 2561 / เข้าชม 574 ครั้ง

หนังสืออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2557-2561

 

แจ้งเรือนจำ_อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2557-2561