แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดำเนินการยืนยันยอดการค้างชำระค่าวัสดุอาหารและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

โดย fd03 / วันที่ 15 ส.ค. 2562 / เข้าชม 882 ครั้ง

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดำเนินการยืนยันยอดการค้างชำระค่าวัสดุอาหารและสาธารณูปโภค สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

**ส่งกลับทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ส่งฉบับจริง ทางไปรษณีย์วิธี EMS โดยจ่าหน้าถึง กองบริหารการคลัง/ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ