แจ้งรายละเอียดขอรับการจัดสรรค่าวัสดุที่อยู่อาศัย (ผ้าห่ม)

โดย fd03 / วันที่ 31 ต.ค. 2561 / เข้าชม 1,091 ครั้ง

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน /สถานกักขัง ให้แจ้งรายละเอียดการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนุบสนุนงบประมาณ

*สแกนไฟล์เป็น PDF ส่งกลับทาง E-mail : bb_correct@hotmail.com ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

หากเกินกำหนดเวลาถือว่า เรือนจำ/ทัณฑสถาน /สถานกักขัง ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว