แจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสแยกประเภท (งบลงทุนทุกโครงการและผลผลิต) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดย fd03 / วันที่ 19 ต.ค. 2560 / เข้าชม 2,223 ครั้ง

ฝ่ายงบประมาณขอแจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสแยกประเภท (งบลงทุนทุกโครงการแลผผลผลิต) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  >>> หนังสือ หนังสือ  รายละเอียดเพิ่มเติม