แจ้งผลการอนุมัติเงินกันขยาย (2559-2562) ต่อไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563

โดย fd03 / วันที่ 02 เม.ย. 2563 / เข้าชม 255 ครั้ง
사랑이 맞을거야 다운로드

ผลการพิจารณาอนุมัติของกรมบัญชีกลางในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ 다운로드. 2559 – 2562 และเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หนังสือ

รายละเอียด PO

다운로드