แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย fd03 / วันที่ 13 เม.ย. 2563 / เข้าชม 448 ครั้ง
탁상용 시계 다운로드

     ตามที่เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2562 กองบริหารการคลังขอแจ้งความคืบหน้าในการขอรับการสนับนุนงบประมาณ ตามหนังสือที่แนบมานี้

หนังสือ

다운로드