แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย fd03 / วันที่ 18 มิ.ย. 2562 / เข้าชม 661 ครั้ง
다운로드

ตามที่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง แจ้งหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2561 นั้น

กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2561 ที่ยังคงค้างชำระ จากสำนักงบประมาณแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อกรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วจะเร่งดำเนินการโอนจัดสรรเพื่อชำระหนี้ส่วนที่ค้างทั้งหมดโดยเร็ว

สามารถดาวโหลดหนังสือ >>>>>  หนังสือ