เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลางปี59 ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารและค่าสาธารณูปโภคปี59 และส่งสำเนาใบเสร็จค่าอาหารมายังกรมฯ

โดย fdadmin / วันที่ 20 ธ.ค. 2559 / เข้าชม 276 ครั้ง

แจ้งสถานะการเบิกจ่ายงบกลางปี 59 ชำระหนี้ค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภคปี 59 …รวมถึงการได้รับสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร