เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลางปี59 ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารและค่าสาธารณูปโภคปี59 และส่งสำเนาใบเสร็จค่าอาหารมายังกรมฯ

โดย fdadmin / วันที่ 20 ธ.ค. 2559 / เข้าชม 359 ครั้ง
다운로드

แจ้งสถานะการเบิกจ่ายงบกลางปี 59 ชำระหนี้ค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภคปี 59 …รวมถึงการได้รับสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร

사이버캅 다운로드 주소로 파일 다운로드 다운로드 2019년 2월 멜론 top100 다운로드