เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานราคาครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559

โดย fdadmin / วันที่ 31 ต.ค. 2559 / เข้าชม 197 ครั้ง

สามารถดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th และเว็ปไซต์กรมราชทัณฑ์ www.correct.go.th กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดได้ขอให้ติดต่อกองคลังโดยตรง