เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายการเงินสมทบประกันสังคม (ผลผลิตที่ 1 และผลผลิตที่ 3) นั้น

โดย fdadmin / วันที่ 02 พ.ย. 2559 / เข้าชม 229 ครั้ง
다운로드

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มีเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง บางแห่ง ใส่รหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน *ผิด 

ที่ถูกต้องคือ            รหัสงบประมาณ               รหัสแหล่งของเงิน          รหัสกิจกรรมหลัก

ผลผลิตที่ 1         1600753005000000                    6011220                16007XXXXL2707

ผลผลิตที่ 3         1600753004000000                    6011220                16007XXXXL2706

 

*ในเดือนต่อไปจึงขอให้ระมัดระวังในการใส่รหัสต่าง ๆ ….ขอบคุณค่ะ

 

터미네이터4 다운로드 코난 감청의 권 자막 다운로드 visio 셰이프 노트북 자막