เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง เรื่อง การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โดย fdadmin / วันที่ 08 พ.ย. 2559 / เข้าชม 200 ครั้ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย:  แบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560