เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง เรื่อง การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โดย fdadmin / วันที่ 08 พ.ย. 2559 / เข้าชม 269 ครั้ง
여자친구 시간을 달려서 mp3 다운로드
สิ่งที่ส่งมาด้วย:  แบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2560

 

다운로드