เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ตามที่กรมฯ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 17 รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง นั้น

โดย fdadmin / วันที่ 28 พ.ย. 2559 / เข้าชม 277 ครั้ง
freemind 한글
              ฝ่ายงบประมาณขอยกเลิกการโอนจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวก่อน เนื่องจากรายการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง (ตามหนังสือที่ ยธ 0715.1/33598,602 ลว 다운로드. 15 พ.ย. 59) เป็นค่าใช้จ่ายของผลผลิตที่ 2 

ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณจะ ดำเนินการแก้ไขโอนจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว ไปตั้งจ่าย ณ ศูนย์ต้นทุนเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง เป็นผลผลิตที่ 2 งบดำเนินงาน โดยจะแจ้งคร้ังที่การโอนจัดสรรผลผลิตที่ 2 ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

신의 한수 귀수편 다운로드