เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลพนักงานราชการที่สังกัดสถานที่ตรวจพิสูจน์

โดย fdadmin / วันที่ 19 ธ.ค. 2559 / เข้าชม 218 ครั้ง

ฝ่ายงบประมาณขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลพนักงานราชการที่สังกัดสถานที่เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ (เบิกจ่ายค่าตอบแทนในผลผลิตที่ 3) ตาม Link  ที่แนบมาด้วย https://goo.gl/forms/vI655jel1oHiHZTI2

*ตัวอย่างการตอบแบบสอบถามตามไฟล์แนบ