อนุมัติดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวม 15 แห่ง

โดย fdadmin / วันที่ 25 พ.ย. 2559 / เข้าชม 216 ครั้ง

กำหนดข้อสงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากกรมราชทัณฑ์แล้ว และแจ้งผลการดำเนินงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบ