รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย kanjana / วันที่ 09 ต.ค. 2562 / เข้าชม 8,002 ครั้ง

งบเบิกแทนกัน กรมคุมประพฤติ โครงการคืนคนดีสู่สังคม
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฏหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

รหัสงบประมาณ 1600754710009000 

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
18 ก.ย.63 โอนจัดสรรและโอนกลับ 13 New daemon tools lite download!  หนังสือ        รายละเอียด
10 ก.ย.63 โอนจัดสรรและโอนกลับ 12 New 다운로드! หนังสือโอนกลับ
หนังสือโอนจัดสรร
รายละเอียดโอนจัดสรรและโอนกลับ
19 ส.ค.63 โอนจัดสรรและโอนกลับ 11 หนังสือโอนจัดสรร   หนังสือโอนกลับ

รายละเอียด

24 มิ.ย.63 โอนจัดสรรและโอนกลับ 10 หนังสือโอนจัดสรร    หนังสือโอนกลับ

รายละเอียด

29 พ.ค.63 โอนจัดสรร งวดที่ 2 เพิ่มเติม 9 หนังสือ     รายละเอียด
25 พ.ค 다운로드. 63 โอนจัดสรร งวดที่ 3 8 หนังสือ     รายละเอียด
12 พ.ค.63 โอนจัดสรร งวดที่ 2 เพิ่มเติม 7 หนังสือ     รายละเอียด
3 เม.ย.63 โอนจัดสรร ชดใช้งบประมาณ 2562 6 หนังสือ     รายละเอียด
31 มี.ค.63 โอนจัดสรร งวดที่ 2 5 หนังสือ     รายละเอียด
14 ม.ค.63 โอนจัดสรร 4 หนังสือ,รายละเอียด
7 ม.ค.62 โอนจัดสรร 3 หนังสือ     รายละเอียด
17 ธ.ค.62 โอนจัดสรรและโอนกลับ 2 หนังสือ     รายละเอียด
4 ธ.ค.62 โอนจัดสรร 1 หนังสือ     รายละเอียด

งบเบิกแทนกัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
งบดำเนินงาน รหัสงบประมาณ 1600756702009000
งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 1600754719709001

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
2 ก.ค.63 โอนจัดสรร 10 New ! หนังสือ    รายละเอียด
17 มิ.ย.63 โอนจัดสรร 9 หนังสือ    รายละเอียด
10 เม.ย.63 โอนจัดสรร 5 ,6
7
หนังสือ    รายละเอียด
ครั้งที่ 5,6 งบดำเนินงาน
ครั้งที่ 7 งบรายจ่ายอื่น
24 มี.ค.63 โอนจัดสรร 4 หนังสือ    รายละเอียด
4 ก.พ.63 โอนจัดสรร 3 หนังสือ,รายละเอียด
7 ม.ค.62 โอนจัดสรร 2 หนังสือ    รายละเอียด
18 พ.ย.62 โอนจัดสรร 1 หนังสือ     รายละเอียด

 

งบประมาณเบิกแทนกัน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โครงการกำลังใจ

งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 1600756701709002

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
8 ก.ย.63 โอนจัดสรร 4  NEW! หนังสือ  รายละเอียด โครงการเรือนจำจังหวัดลำพูน  โครงการเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
31 ก.ค.63 โอนจัดสรร 3 หนังสือ   รายละเอียดโครงการ  รายละเอียด
26 พ.ค.63 โอนจัดสรร 2 หนังสือและโครงการ       รายละเอียด
12 พ.ค.63 โอนจัดสรร 1 หนังสือ         รายละเอียด
เอกสารประกอบ1   เอกสารประกอบ2