รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย kanjana / วันที่ 09 ต.ค. 2562 / เข้าชม 6,145 ครั้ง

งบเบิกแทนกัน กรมคุมประพฤติ โครงการคืนคนดีสู่สังคม
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฏหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

รหัสงบประมาณ 1600754710009000 

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
24 มิ.ย.63 โอนจัดสรรและโอนกลับ 10 New daemon tools lite download! หนังสือโอนจัดสรร    หนังสือโอนกลับ

รายละเอียด

29 พ.ค.63 โอนจัดสรร งวดที่ 2 เพิ่มเติม 9 หนังสือ     รายละเอียด
25 พ.ค 다운로드. 63 โอนจัดสรร งวดที่ 3 8 หนังสือ     รายละเอียด
12 พ.ค.63 โอนจัดสรร งวดที่ 2 เพิ่มเติม 7 หนังสือ     รายละเอียด
3 เม.ย.63 โอนจัดสรร ชดใช้งบประมาณ 2562 6 หนังสือ     รายละเอียด
31 มี.ค.63 โอนจัดสรร งวดที่ 2 5 หนังสือ     รายละเอียด
14 ม.ค.63 โอนจัดสรร 4 หนังสือ,รายละเอียด
7 ม.ค.62 โอนจัดสรร 3 หนังสือ     รายละเอียด
17 ธ.ค.62 โอนจัดสรรและโอนกลับ 2 หนังสือ     รายละเอียด
4 ธ.ค.62 โอนจัดสรร 1 หนังสือ     รายละเอียด

งบเบิกแทนกัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
งบดำเนินงาน รหัสงบประมาณ 1600756702009000
งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 1600754719709001

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
2 ก.ค.63 โอนจัดสรร 10 New 다운로드! หนังสือ    รายละเอียด
17 มิ.ย.63 โอนจัดสรร 9 หนังสือ    รายละเอียด
10 เม.ย.63 โอนจัดสรร 5 ,6
7
หนังสือ    รายละเอียด
ครั้งที่ 5,6 งบดำเนินงาน
ครั้งที่ 7 งบรายจ่ายอื่น
24 มี.ค.63 โอนจัดสรร 4 หนังสือ    รายละเอียด
4 ก.พ.63 โอนจัดสรร 3 หนังสือ,รายละเอียด
7 ม.ค.62 โอนจัดสรร 2 หนังสือ    รายละเอียด
18 พ.ย.62 โอนจัดสรร 1 หนังสือ     รายละเอียด

 

งบประมาณเบิกแทนกัน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โครงการกำลังใจ

งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 1600756701709002

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
26 พ.ค.63 โอนจัดสรร 2  NEW! หนังสือและโครงการ       รายละเอียด
12 พ.ค.63 โอนจัดสรร 1  NEW! หนังสือ         รายละเอียด
เอกสารประกอบ1   เอกสารประกอบ2