รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย kanjana / วันที่ 09 ต.ค. 2562 / เข้าชม 2,507 ครั้ง

งบเบิกแทนกัน กรมคุมประพฤติ โครงการคืนคนดีสู่สังคม
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฏหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

รหัสงบประมาณ 1600762010001000

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
14 ม.ค.63 โอนจัดสรร 4 New ! หนังสือ,รายละเอียด
7 ม.ค.62 โอนจัดสรร 3 หนังสือ    รายละเอียด
17 ธ.ค.62 โอนจัดสรรและโอนกลับ 2 หนังสือ    รายละเอียด
4 ธ.ค.62 โอนจัดสรร 1 หนังสือ     รายละเอียด

งบเบิกแทนกัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
รหัสงบประมาณ 1600766002001000

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
7 ม.ค.62 โอนจัดสรร 2 New ! หนังสือ    รายละเอียด
18 พ.ย.62 โอนจัดสรร 1 หนังสือ     รายละเอียด