รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดย kanjana / วันที่ 17 ต.ค. 2561 / เข้าชม 4,344 ครั้ง

งบประมาณเบิกแทนกัน 

กรมคุมประพฤติ โครงการคืนคนดี

รหัสงบประมาณ  1600762010009000

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
30 ก.ย.62 โอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 New ! หนังสือ      รายละเอียด
27 ก.ย.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562 งวดที่4 

เพิ่มเติม

 หนังสือ      รายละเอียด
24 ก.ย.62 โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่4 

เพิ่มเติม

หนังสือ       โอนจัดสรร

หนังสือ       โอนกลับ

9 ก.ย.62 โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562 งวดที่4 

เพิ่มเติม

หนังสือโอนจัดสรร           รายละเอียดโอนจัดสรร
หนังสือโอนกลับ              รายละเอียดโอนกลับ
27 ส.ค.62 โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่4

เพิ่มเติม

หนังสือโอนจัดสรร        รายละเอียดจัดสรร

หนังสือโอนกลับ            รายละเอียดโอนกลับ

13 ส.ค.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 구글 스케치.2562 งวดที่4 หนังสือ    รายละเอียด
26 ก.ค.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 9 หนังสือ     รายละเอียด
4 มิ.ย.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562 งวด3 เพิ่มเติม หนังสือ     รายละเอียด
29 พ.ค.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 งวด3 เพิ่มเติม  หนังสือ    รายละเอียด
16 พ.ค.62 โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณ พ.ศ 교보문고 epub.2562  งวด3 เพิ่มเติม  หนังสือ     รายละเอียด
29 เม.ย.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 งวด 3 เพิ่มเติม หนังสือ      รายละเอียด
26 เม.ย.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562  งวด 3 เพิ่มเติม หนังสือ      รายละเอียด
12 มี.ค.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือ       รายละเอียด      รายละเอียด
7 มี.ค.62 โอนกลับงบประมาณ พ.ศ 워킹데드 시즌3 다운로드.2562 4
หนังสือ        รายละเอียด
25 ก.พ.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

-โครงการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ

-โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หนังสือ,รายละเอียด
25 ก.พ.62 โอนกลับงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562 โอนกลับเงินคืนคนดี
18 ธ.ค.61 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม 8 แห่ง หนังสือ,รายละเอียด ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 61
7 พ.ย.61 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562 เพิ่มเติม 6 แห่ง หนังสือ,รายละเอียด ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 61
24 ต.ค.61 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1

เพิ่มเติม

หนังสือ,รายละเอียด ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 61
17 ต.ค.61 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 스카이스크래퍼 다운로드.2562 งวดที่ 1 หนังสืิอ,รายละเอียด ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 61

 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
25 เม.ย.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 1 หนังสือ    รายละเอียด *แก้ไขรหัสงบประมาณ