รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดย kanjana / วันที่ 17 ต.ค. 2561 / เข้าชม 4,193 ครั้ง

งบประมาณเบิกแทนกัน 

กรมคุมประพฤติ โครงการคืนคนดี

รหัสงบประมาณ  1600762010009000

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
30 ก.ย.62 โอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 New ! หนังสือ      รายละเอียด
27 ก.ย.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่4 

เพิ่มเติม

 หนังสือ      รายละเอียด
24 ก.ย.62 โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่4 

เพิ่มเติม

หนังสือ       โอนจัดสรร

หนังสือ       โอนกลับ

9 ก.ย.62 โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่4 

เพิ่มเติม

หนังสือโอนจัดสรร           รายละเอียดโอนจัดสรร
หนังสือโอนกลับ              รายละเอียดโอนกลับ
27 ส.ค.62 โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่4

เพิ่มเติม

หนังสือโอนจัดสรร        รายละเอียดจัดสรร

หนังสือโอนกลับ            รายละเอียดโอนกลับ

13 ส.ค.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่4 หนังสือ    รายละเอียด
26 ก.ค.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 9 หนังสือ     รายละเอียด
4 มิ.ย.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 งวด3 เพิ่มเติม หนังสือ     รายละเอียด
29 พ.ค.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 งวด3 เพิ่มเติม  หนังสือ    รายละเอียด
16 พ.ค.62 โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562  งวด3 เพิ่มเติม  หนังสือ     รายละเอียด
29 เม.ย.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 งวด 3 เพิ่มเติม หนังสือ      รายละเอียด
26 เม.ย.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  งวด 3 เพิ่มเติม หนังสือ      รายละเอียด
12 มี.ค.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือ       รายละเอียด      รายละเอียด
7 มี.ค.62 โอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 4
หนังสือ        รายละเอียด
25 ก.พ.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

-โครงการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ

-โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หนังสือ,รายละเอียด
25 ก.พ.62 โอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนกลับเงินคืนคนดี
18 ธ.ค.61 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม 8 แห่ง หนังสือ,รายละเอียด ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 61
7 พ.ย.61 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม 6 แห่ง หนังสือ,รายละเอียด ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 61
24 ต.ค.61 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1

เพิ่มเติม

หนังสือ,รายละเอียด ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 61
17 ต.ค.61 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 หนังสืิอ,รายละเอียด ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 61

 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
25 เม.ย.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 1 หนังสือ    รายละเอียด *แก้ไขรหัสงบประมาณ