รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย kanjana / วันที่ 09 ต.ค. 2562 / เข้าชม 2,875 ครั้ง
다운로드

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 타운즈 다운로드.2563

 

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
30 มี.ค.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  3 new 림보 apk! หนังสือ,รายละเอียด
23 มี.ค.63 แก้ไขรายละเอียดรายการประเภทงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  2 หนังสือ   รายละเอียด
 2 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  1  หนังสืออนุมัติโอนจัดสรรงบลงทุน 63

ภาพรวมงบลงทุน 63 (ให้เรือนจำทัณฑสถานตรวจสอบ)