รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย kanjana / วันที่ 09 ต.ค. 2562 / เข้าชม 4,327 ครั้ง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 타운즈 다운로드.2563

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
25 พ.ค.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โอนกลับ 7 new 림보 apk! หนังสือ,รายละเอียด
25 พ.ค.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โอนกลับ 6 new 다운로드! หนังสือ,รายละเอียด
17 เม.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โอนกลับ 5 หนังสือ,รายละเอียด
15 เม.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โอนกลับ 3 หนังสือ,รายละเอียด
2 เม.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โอนกลับ 2 หนังสือ,รายละเอียด
30 มี.ค.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โอนกลับ 1 หนังสือ,รายละเอียด
23 มี.ค.63 แก้ไขรายละเอียดรายการประเภทงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  2 หนังสือ   รายละเอียด
 2 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  1  หนังสืออนุมัติโอนจัดสรรงบลงทุน 63

ภาพรวมงบลงทุน 63 (ให้เรือนจำทัณฑสถานตรวจสอบ)

 

แจ้งอนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
17 เม.ย.63 โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน 1 new! หนังสือ,รายละเอียด