รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดย kanjana / วันที่ 11 ต.ค. 2561 / เข้าชม 5,233 ครั้ง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                   

 

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
20 ก.ย.62 โอนกลับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 17 New! โอนกลับงบลงทุน ทุกแผนผลครั้งที่ 17
19 ส.ค.62 โอนกลับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 16 หนังสือ,รายละเอียด
28 พ.ค.62 โอนจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 49 หนังสือ,รายละเอียด
29 เม.ย.62 โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน 13 หนังสือ,รายละเอียด
18 มี.ค.62 โอนกลับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 9 โอนกลับงบลงทุน ครั้งที่ 9
14 มี.ค.62 โอนกลับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 8 หนังสือ,รายละเอียด
13 ก.พ.62 โอนกลับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 หนังสือ

1.บัญชีโอนกลับ ผ.ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล ครั้งที่ 23

3.บัญชีโอนกลับ ผ.ตรวจพิสูจน์ ครั้งที่ 11

4.บัญชีโอนกลับ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำ ครั้งที่ 5

5.บัญชีโอนกลับ โครงการพัฒนาจิตใจ ครั้งที่ 3

23 ม.ค.62 โอนกลับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 หนังสือ

1.บัญชีโอนกลับ ผ.ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล ครั้งที่ 12

2.บัญชีโอนกลับ ผ.ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู ครั้งที่ 8

3.บัญชีโอนกลับ ผ.ตรวจพิสูจน์ ครั้งที่ 8

4.บัญชีโอนกลับ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำ ครั้งที่ 4

26 ธ.ค.61 โอนกลับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 หนังสือ

1.บัญชีโอนกลับ ผ.ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล ครั้งที่ 9

2.บัญชีโอนกลับ ผ.ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู ครั้งที่ 4

3.บัญชีโอนกลับ ผ.ตรวจพิสูจน์ ครั้งที่ 5

4.บัญชีโอนกลับ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำ ครั้งที่ 3

5.บัญชีโอนกลับ โครงการพัฒนาจิตใจ ครั้งที่ 2

6.บัญชีโอนกลับ โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ครั้งที่ 2

18 ธ.ค.61 โอนกลับงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 หนังสือ

1.บัญชีโอนกลับ ผ.ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล ครั้งที่ 7

2.บัญชีโอนกลับ ผ.ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ครั้งที่ 4

3.บัญชีโอนกลับ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำ ครั้งที่ 2

 11 ต.ค. 61  โอนจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 1  แจ้งรหัสงบลงทุนทุกผลผลิตและโครงการปี 2562

หนังสืออนุมัติโอนจัดสรรงบลงทุน_ค่าครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2562

หนังสืออนุมัติโอนจัดสรรงบลงทุน_ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2562