ยืนยันยอดการเบิกจ่ายและค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทับซ้อนกัน

โดย fd03 / วันที่ 26 มี.ค. 2561 / เข้าชม 615 ครั้ง
다운로드

เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยืนยันยอดการเบิกจ่ายและค้างชำระทับซ้อนกัน หรือยืนยันค้างชำระไม่ถูกต้อง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยืนยันยอดเบิกจ่าย/ค้างชำระ ทับซ้อนกันกรุณาตรวจสอบ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ทำยืนยันการเบิกจ่ายหรือค้างชำระใหม่

2.เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยืนยันยยอดค้างชำระเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 ให้นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 아이작 애프터버스+ 다운로드. 2561 ชำระและยืนยันยอดค้างชำระใหม่

3.เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยืนยันยอดค้างชำระของบ้านพักข้าราชการ แยกออกมา ให้ยืนยันยอดค้างชำระใหม่  โดยนำยอดค้างชำระของบ้านพักไปรวมกับยอดค้างชำระในเดือนกรกฎาคม 2560

 

스파이 다운로드