ตามที่ฝ่ายงบประมาณได้ซักซ้อมความเข้าใจ (วันที่ 25 ตค.59) เรื่อง วิธีการขอรับการสนับสนุนงบรประมาณ และแบบฟอร์มงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น

โดย fdadmin / วันที่ 28 ต.ค. 2559 / เข้าชม 233 ครั้ง

ขอเรียนว่า รายการต่อไปที่จะพิจารณาจัดสรรโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ ศูนย์ต้นทุนเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดังนี้

– รายการที่พิจารณาเบื้องต้น ต.ค 구글 백업 및 동기화. 59 – มี.ค. 60 (รวม 6 เดือน)

1. ค่าเช่าบ้าน

คำชี้แจงประกอบการขอรับงบประมาณ:

เบิกจ่ายต่อเดือน * จำนวนข้าราชการ * 6 เดือน = รวมขอรับงบประมาณ

2. ค่าตอบแทนพิเศษจังหวัดชายแดนใต้

คำชี้แจงประกอบการขอรับงบประมาณ:

1 다운로드. จำนวนข้าราชการ * 1,500 บาท  * 6 เดือน           = รวมขอรับงบประมาณ (เบิกในงบดำเนินงาน)

2 블레이드 앤 소울 클라이언트. จำนวนพนักงานราชการ * 2,500 บาท * 6 เดือน  = รวมขอรับงบประมาณ (เบิกในงบดำเนินงาน)

– รายการอื่น ๆ เช่น ค่ากำจัดขยะฯ,  ค่าเบี้ยประกันภัยฯ, ค่าขนย้ายสัมภาระฯ (แนบรายละเอียดคำชี้แจงประกอบการขอรับงบประมาณ)

 

            *หากเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ขอให้ดำเนินการตามวิธีการขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ ckw download. 2560 (ดูรายละเอียดวิธีการขอรับงบประมาณได้ที่ หัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” และเลือกดูที่ แบบฟอร์มงานงบประมาณปี 2560) 

            ** ไม่รับ การขอสนับสนุนงบประมาณทาง E-mail และ Fax