ตรวจสอบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 (เพื่อดำเนินการเบิกหักผลักส่งงบประมาณ 62 พลางก่อน))

โดย fd03 / วันที่ 16 เม.ย. 2563 / เข้าชม 342 ครั้ง
다운로드

เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง

ตามที่กรมฯ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณพ.ศ 다운로드. 2563 ชดใช้เงินคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เพื่อให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชี/เบิกหักผลักส่ง) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นั้น

กลุ่มงานงบประมาณ ได้ตรวจสอบสถานะ การใช้จ่ายงบประมาณ พบว่ามีบางแห่งที่เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณได้รับจัดสรร ซึ่งทำให้กรมบัญชีกลางจะไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงบัญชี/เบิกหักผลักส่งได้ จึงขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อไม่ให้กระทบกับการเบิกหักผลักส่งงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มงานงบประมาณได้จัดทำสถานะ การใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละแห่ง ณ วันที่ 15 เม.ย 다운로드. 2563 เพื่อให้ตรวจสอบเงินงบประมาณที่จะสามารถใช้จ่ายได้จริงของแต่ละแห่ง รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบ

สถานะงบประมาณ ณ 15 เมย 63