ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน

โดย fd03 / วันที่ 23 ส.ค. 2562 / เข้าชม 742 ครั้ง

กรมราชทัณฑ์ ได้ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ 다운로드. 2562 งบดำเนินงาน พบว่ามีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ msdn windows 7. 2562 ซึ่งได้รับการจัดสรรจำนวนจำกัด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดำเนินการ ดังนี้

1 캐리다이어리 시즌2 다운로드. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 드라이버 샌프란시스코 다운로드. 2562  งบดำเนินงาน ทุกแผนงาน/ผลผลิต ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และไม่ได้รับคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเบิกจ่ายล่าช้า กรมฯ จะโอนเงิน  งบประมาณกลับมาตั้งจ่าย ณ กรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มีความจำเป็น และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแผนการเบิกจ่าย

2 다운로드. ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดำเนินการตรวจสอบ และประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/ผลลิต งบดำเนินงาน ทุกรายการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 กรณีมีงบประมาณคงเหลือให้ แจ้งส่งคืนกรมราชทัณฑ์ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 ตามแบบฟอร์ม  ที่กำหนด  ชี้แจง 13 กย  แบบฟอร์มส่งคืน 13 กย 62(ฉบับแก้ไข)   หนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น 13 กย 62

ส่งไฟล์เป็น PDF ทางe-mail:bb_correct@hotmail.com  หากมีข้อส่งสัยติดต่อ เรืองอุไร 02-9676146