ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการยืนยันยอดการค้างชำระค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง และค่าสาธารณูปโภค (ครั้งสุดท้าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

โดย fdadmin / วันที่ 11 ต.ค. 2559 / เข้าชม 227 ครั้ง

วิธีการตรวจสอบรายงานการค้างชำระค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังและค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2559      

 

เพื่อยืนยันยอดการค้างชำระทั้งสิ้น

 

1 다운로드. ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ยืนยันยอดค้างชำระ ถึงเดือนสิงหาคม 2559

 

2 위플래쉬 자막 다운로드. ค่าสาธารณูปโภค ยืนยันยอดค้างชำระ ถึงเดือนกรกฎาคม 2559

 

  1. ดาวน์โหลดรายงานการค้างชำระค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังและค่าสาธารณูปโภค

 

* วิธีการดูรายงานสำหรับเรือนจำฯ ที่อยู่ศูนย์ต้นทุนท้าย ๆ ทำดังนี้

 

กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับ กดปุ่มตัวอักษร F  จะขึ้นหน้าต่างให้พิมพ์ชื่อเรือนจำ หรือเลขศูนย์ต้นทุนเรือนจำ แล้วกด Enter

 

  1. ตรวจสอบการการค้างชำระค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังและค่าสาธารณูปโภค หากไม่ถูกต้องขอให้แก้ไขให้ถูกต้องตามจ่ายจริง
  2. Print รายงานการค้างชำระค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังและค่าสาธารณูปโภค เพื่อรายงานมายังกรมฯ

 

         ** วิธีการ Print รายงานทำดังนี้ 

 

ให้ทำแถบดำที่หน้ารายงานเฉพาะหน้าที่เป็นของเรือนจำฯ ก่อน แล้วจึงไปที่คำสั่ง “พิมพ์” แล้วเลือกคำสั่ง “หน้าปัจจุบัน” หรือ “ส่วนที่เลือก” แล้วจึงสั่งพิมพ์/Enter

 

  1. เสนอผู้บัญชาการ หรือผู้อำนวยการ หรือรักษาราชการแทน ลงนามรับรอง
  2. ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ส่งสำเนารายงานมายังกรมฯ (ส่งไฟล์ PDFที่ E-mail: bb_correct@hotmail.com 

 

  1. ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ส่งรายงานฉบับจริงให้ถึงกรมราชทัณฑ์

    *จ่าหน้าซองจดหมาย ถึง

    กองคลัง/ฝ่ายงบประมาณ*