ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง วิธีการขอรับการสนับสนุนงบรประมาณ และแบบฟอร์มงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โดย fdadmin / วันที่ 25 ต.ค. 2559 / เข้าชม 172 ครั้ง

ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง วิธีการขอรับการสนับสนุนงบรประมาณ และแบบฟอร์มงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560