ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานผลการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดย fd03 / วันที่ 06 ก.ย. 2560 / เข้าชม 669 ครั้ง

ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานผลการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

มาที่ Email: bbcorrect.report@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม หนังสือ แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 

กรุณาส่งเป็นไฟล์Excel นามสกุล .xls นะคะ