ขอให้ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าอาหาร ที่ยังคงค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย kanjana / วันที่ 27 พ.ย. 2561 / เข้าชม 592 ครั้ง

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ส่งทาง E-mail : bb_correct@hotmail.com

ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 

หนังสือ