การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย fd03 / วันที่ 28 มี.ค. 2561 / เข้าชม 437 ครั้ง

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค่าใช้จ่ายในการจู่โจมตรวจค้นกรณีปกติ-พิเศษ)

>>> หนังสือ