แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ

โดย fd08 / วันที่ 08 ก.พ. 2561 / เข้าชม 395 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร