แจ้งทราบเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง การบันทึกเอกสารประเภท BE รหัสงบประมาณพลางก่อน

โดย fd08 / วันที่ 19 พ.ค. 2563 / เข้าชม 535 ครั้ง
주피터 엔진 다운로드

แจ้งทราบเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่ยังทำเบิกเกินส่งคืน(BE)ไม่ได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1 m16 워크. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารข้างต้นเพื่อใช้ในการประกอบการทำ BE ลงในระบบ GFMIS  Download

2 다운로드. ดำเนินการบันทึกรายการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

          บันทึกรายการล้างรายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งและบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ด้วยคำสั่งงาน ZGL_BE สำหรับเครื่อง GFMIS Terminal หรือแบบ บช.01 ประเภทเอกสาร BE สำหรับ GFMIS Web online

          2.1 ช่องการอ้างอิงให้ระบุการอ้างอิงเป็น YY+XXXXXXXXXX+LLL จำนวน 15 หลัก (Y คือ 2 หลักตัวท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินส่งคืน)

          2.2 รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก ให้ระบุตามเอกสารผลักส่งงบประมาณพลางก่อน (B7) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ผลักส่งเรียบร้อยแล้ว