รายละเอียดหลักฐานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ที่จะต้องจัดส่งกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

โดย fd08 / วันที่ 08 ต.ค. 2561 / เข้าชม 765 ครั้ง

รายละเอียดหลักฐานตามเกณฑ์ฯ

 

บัญชีแยกประเภท ๙ รายการ ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ทำการตรวจสอบกับรายงานหรือทะเบียนคุมที่จัดทำไว้ในระบบบัญชีมือ

เงินสด

เงินฝากคลัง

ลูกหนี้-ในงปม

ลูกหนี้-นอกงปม.

เงินฝากธนาคารใน งปม.

เงินฝากธนาคารนอกงปม.

ใบสำคัญค้างจ่าย

จน.การค้า-ภาครัฐ

จน.การค้า-ภายนอก