ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเมื่อได้รับโอนเงินจากกรมราชทัณฑ์ (โครงการกองทุนโลกรอบ NFR) เรียบร้อยแล้วออกใบเสร็จเงินนอกงบประมาณส่ง ฝ่ายการเงิน กองคลัง กรมราชทัณฑ์ แนวทางการบันทึกบัญชี

โดย fd08 / วันที่ 02 ก.ค. 2561 / เข้าชม 491 ครั้ง

***แนวทางการบันทึกบัญชีเมื่อได้รับเงินจากกรมราชทัณฑ์ โครงการกองทุนโลกรอบ NFR