ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเมื่อได้รับโอนเงินจากกรมราชทัณฑ์ (โครงการกองทุนโลกรอบ NFR) เรียบร้อยแล้วออกใบเสร็จเงินนอกงบประมาณส่ง ฝ่ายการเงิน กองคลัง กรมราชทัณฑ์ แนวทางการบันทึกบัญชี

โดย fd08 / วันที่ 02 ก.ค. 2561 / เข้าชม 577 ครั้ง
다운로드

***แนวทางการบันทึกบัญชีเมื่อได้รับเงินจากกรมราชทัณฑ์ โครงการกองทุนโลกรอบ NFR

다운로드 프리미어6.5 다운로드 해리포터 비밀의방 다운로드 다운로드