การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

โดย fd08 / วันที่ 30 มี.ค. 2561 / เข้าชม 237 ครั้ง

รายละเอียด