แจ้งโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ประเภทงบลงทุน

โดย fd03 / วันที่ 10 ม.ค. 2561 / เข้าชม 349 ครั้ง

     หนังสือ

    1.บัญชีโอนกลับ ผ.ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล ครั้งที่ 32

    2.บัญชีโอนกลับ ผ.ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู ครั้งที่ 6

    3.บัญชีโอนกลับ ผ.เรือนจำปลอดยาเสพติด ครั้งที่ 12

   4.บัญชีโอนกลับ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำ ครั้งที่ 6

   5.บัญชีโอนกลับ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 3

แจ้ง เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง แก้ไขรหัสแยกประเภท (GL)

โดย fd03 / วันที่ 19 ธ.ค. 2560 / เข้าชม 544 ครั้ง

         ขอให้เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง แก้ไขรหัสแยกประเภท (GL) จากเดิมรหัส 1208 ให้ แก้ไขใหม่เป็นรหัส 1205040102 ตามที่ถูกต้องด้วย

>>> หนังสือ

แจ้ง ยืนยันยอดเบิกจ่ายและค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณพ.ศ. 2560

โดย fd03 / วันที่ 02 พ.ย. 2560 / เข้าชม 1,211 ครั้ง

>> หนังสือ     วิธีการยืนยันหนี้ค้างชำระ

****** ส่งกลับทาง Email : BB_Correct@hotmail.com  ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ******

**** และส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์ ****

แจ้ง ยืนยันยอดเบิกจ่าย ค้างชำระค่าวัสดุอาหารปีงบประมาณพ.ศ. 2560

โดย fd03 / วันที่ 25 ต.ค. 2560 / เข้าชม 1,599 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  หนังสือประทับตรา  วิธีการยืนยันยอดเบิกจ่าย ค้างชำระ

แจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสแยกประเภท (งบลงทุนทุกโครงการและผลผลิต) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดย fd03 / วันที่ 19 ต.ค. 2560 / เข้าชม 1,782 ครั้ง

ฝ่ายงบประมาณขอแจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสแยกประเภท (งบลงทุนทุกโครงการแลผผลผลิต) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  >>> หนังสือ หนังสือ  รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย fd03 / วันที่ 06 ต.ค. 2560 / เข้าชม 699 ครั้ง

แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แจ้งอนุมัติโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 74 และ 78

โดย fd03 / วันที่ 27 ก.ย. 2560 / เข้าชม 363 ครั้ง

แจ้งอนุมัติโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 74 และ 78

27 กันยายน 2560 โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 78
NEW!
รายละเอียด      หนังสือ
27 กันยายน 2560 โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 74
NEW!
 รายละเอียด       หนังสือ

 

แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ขอตรวจสอบงบประมาณและแจ้งส่งคืน

โดย fd03 / วันที่ 22 ก.ย. 2560 / เข้าชม 290 ครั้ง

ขอให้ ตรวจสอบและแจ้งส่งคืน

ผลผลิตที่ 2
-เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดน

– เงินอุดหนุนการกุศล

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
-โครงการTo Be Number 1

-โครงการ ชุมชนบำบัดและวิวัฒน์พลเมือง
>>>   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก   <<<<

แจ้งส่งคืนได้ที่ Email: BB_correct@hotmail.com

แจ้งอนุมัติ กรอบจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย fd03 / วันที่ 20 ก.ย. 2560 / เข้าชม 207 ครั้ง

แจ้งอนุมัติ กรอบจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   หนังสือ    รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มี PO ต่ำกว่า 1 แสนบาทให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และเรือนจำที่ไม่มี PO ให้เร่งทำ PO

โดย fd03 / วันที่ 18 ก.ย. 2560 / เข้าชม 201 ครั้ง

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มี PO ต่ำกว่า 1 แสนบาทให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และเรือนจำที่ไม่มี PO ให้เร่งทำ PO
รายละเอียดเพิ่มเติม ผลเบิกจ่ายงบลงทุนเรือนจำที่มีหนี้

 

แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2560

โดย fd03 / วันที่ 13 ก.ย. 2560 / เข้าชม 401 ครั้ง

แจ้งแนวทางปฏิบัติ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2560 (เงินกัน เงินขยาย) รายละเอียด  หนังสือ รายละเอียดการกันเงินและขยายเงิน

ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานผลการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดย fd03 / วันที่ 06 ก.ย. 2560 / เข้าชม 466 ครั้ง

ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานผลการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

มาที่ Email: bbcorrect.report@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม หนังสือ แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 

กรุณาส่งเป็นไฟล์Excel นามสกุล .xls นะคะ

แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 60

โดย fd03 / วันที่ 23 ส.ค. 2560 / เข้าชม 764 ครั้ง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 60 ดูลายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่  ผลผลิตที่ 3