แจ้งขอให้แก้ไขการยืนยันยอดค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย fd03 / วันที่ 13 ธ.ค. 2562 / เข้าชม 1,713 ครั้ง

สถานะใบยืนยันยอด

ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS >>> เรือนจำ/ทัณฑสถาน

                                                >>> สถานตรวจพิสูจน์

แบบยืนยันยอด การเบิกจ่าย/ค้างชำระ >>> แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ยืนยันยอด

ณ 31 ม.ค. 63

 ลำดับ  รหัส  เรือนจำและทัณฑสถาน   ข้อผิดพลาดใบยืนยันยอด 
ศูนย์ต้นทุน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน   สถานตรวจพิสูจน์ 
1 1600700047 รจก. สมุทรปราการ นำค่าสาธารณูปโภคอื่นที่ค้างชำระเดือน ก.ค. 62 ออก
2 1600700058  ทสบ.  สงขลา น้ำประปาไม่ตรงกับ GFMIS
3 1600700061  ทสป. ทุ่งเบญจา ไฟฟ้าไม่ตรงกับ GFMIS
9 1600700086  รจจ.  ชัยภูมิ ไฟฟ้าไม่ตรงกับ GFMIS/ช่องรวมทั้งสิ้นค่าสาธารณูปโภคอื่นๆไม่ถูกต้อง ไฟฟ้า/น้ำประปาไม่ตรงกับ GFMIS
11 1600700108  รจจ.  มุกดาหาร ไฟฟ้า/น้ำประปาไม่ตรงกับ GFMIS
14 1600700130  รจจ.  อุทัยธานี ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆไม่ตรงกับ GFMIS ไฟฟ้าไม่ตรงกับ GFMIS
15 1600700131  รจอ.  กบินทร์บุรี ไฟฟ้า/น้ำประปา/ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆไม่ตรงกับ GFMIS/ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้
ขอให้นำยอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ออก และยืนยันยอดมาใหม่
ค่าสาธารณูปโภค เดือน ส.ค. – ต.ค. 62 ใช้งบประมาณปี 63 ชำระ
และแก้ไขนำยอดค้างชำระเดือน ส.ค.- ต.ค. 62 ออก ยืนยันยอดค้างชำระใหม่
16 1600700141  รจอ.  เบตง น้ำประปา/ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆไม่ตรงกับ GFMIS/ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้/
ค่าสาธารณูปโภค เดือน ส.ค. – ก.ย. 62 ใช้งบประมาณปี 63 ชำระ
และแก้ไขนำยอดค้างชำระเดือน ส.ค.- ก.ย. 62 ออก ยืนยันยอดค้างชำระใหม่
17 1600700144  รจอ.  พล ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆไม่ตรงกับ GFMIS
19 1600700162  รจอ.  เกาะสมุย น้ำประปา/ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆไม่ตรงกับ GFMIS/
ติดต่อเรื่องค่าสาธารณูปโภคอื่นๆค้างชำระเดือน มิ.ย. 62
21 1600700165  สกข.  ลำปาง ไม่มีใบยืนยันยอดการเบิกจ่าย/ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้
22 1600700167  รจอ.  นาทวี ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆไม่ตรงกับ GFMIS/
ขอให้นำยอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ออก และยืนยันยอดมาใหม่