เอกสารการป้อน                           
 
เอกสาร     2014 / 2000121575 - ผ่านรายการ              เขต FM          THAI
กระบวนการ       โอน            ผลรวมผู้ส่ง                 992,396.00  THB  
                               ผลรวมผู้รับ                 992,396.00 
หมวดงบประมาณ    การชำระเงิน    เวอร์ชัน        0          ปีบัญชี         2014
ประเภทเอกสาร    2100           วันที่เอกสาร    29.09.2014                     
ผู้รับผิดชอบ    อมรา เกียรติโชคสกุล2
ข้อความเอกสาร   โอนจัดสรรงบดำเนินงาน ผ.2-74                       
ปีของกลุ่ม                                     สร้างโดย        1607A02     
กฎหมายมวลชน                                    สร้างเมื่อ      29.09.2014
การออกกฎหมาย                                   เวลาที่สร้าง    16:37:43
บรรทัด -/+ แหล่งของเง รหัสงบประมาณ     รายการผูกพ พท/กจกหลัก หน่วยรับงบ ปภ.    จำนวนเงิน DK ข้อความ                     
000001 -   5711200    1600731703000000 5000       P1000      1600700000 DGEN 992,396.00   งบดำเนินงาน                
000002 +   5711200    1600731703000000 5000       P1000      1600700016 DGEN  13,170.00   รจก.คลองเปรม               
000003 +   5711200    1600731703000000 5000       P1000      1600700019 DGEN  17,290.00   รจพ.มีนบุรี                
000004 +   5711200    1600731703000000 5000       P4000      1600700026 DGEN  19,520.00   รจก.ขอนแก่น                
000005 +   5711200    1600731703000000 5000       P3000      1600700028 DGEN  67,500.00   รจก.คลองไผ่                
000006 +   5711200    1600731703000000 5000       P2000      1600700030 DGEN     290.00   รจก.ชลบุรี                 
000007 +   5711200    1600731703000000 5000       P5000      1600700031 DGEN 153,140.00   รจก.เชียงใหม่              
000008 +   5711200    1600731703000000 5000       P3000      1600700033 DGEN   3,960.00   รจก.นครราชสีมา             
000009 +   5711200    1600731703000000 5000       P8000      1600700034 DGEN 126,165.00   รจก.นครศรีธรรมราช          
000010 +   5711200    1600731703000000 5000       P6000      1600700035 DGEN  60,300.00   รจก.นครสวรรค์              
000011 +   5711200    1600731703000000 5000       P7000      1600700042 DGEN  35,284.00   รจก.ราชบุรี                
000012 +   5711200    1600731703000000 5000       P4100      1600700049 DGEN  21,740.00   รจก.อุดรธานี               
000013 +   5711200    1600731703000000 5000       P3400      1600700050 DGEN  14,850.00   รจก.อุบลราชธานี            
000014 +   5711200    1600731703000000 5000       P3000      1600700053 DGEN  66,900.00   ทสญ.นครราชสีมา             
000015 +   5711200    1600731703000000 5000       P7600      1600700076 DGEN   6,400.00   รจก.เพชรบุรี               
000016 +   5711200    1600731703000000 5000       P5400      1600700079 DGEN  12,600.00   รจจ.แพร่                   
000017 +   5711200    1600731703000000 5000       P9200      1600700088 DGEN   2,080.00   รจจ.ตรัง                   
000018 +   5711200    1600731703000000 5000       P1300      1600700097 DGEN   6,860.00   รจจ.ปทุมธานี               
000019 +   5711200    1600731703000000 5000       P7700      1600700098 DGEN  12,860.00   รจจ.ประจวบคีรีขันธ์        
000020 +   5711200    1600731703000000 5000       P2500      1600700099 DGEN   9,920.00   รจจ.ปราจีนบุรี             
000021 +   5711200    1600731703000000 5000       P5600      1600700102 DGEN  26,300.00   รจจ.พะเยา                  
000022 +   5711200    1600731703000000 5000       P6600      1600700104 DGEN   6,580.00   รจจ.พิจิตร                 
000023 +   5711200    1600731703000000 5000       P8300      1600700106 DGEN  70,320.00   รจจ.ภูเก็ต                 
000024 +   5711200    1600731703000000 5000       P4400      1600700107 DGEN  70,240.00   รจจ.มหาสารคาม              
000025 +   5711200    1600731703000000 5000       P4900      1600700108 DGEN   1,200.00   รจจ.มุกดาหาร               
000026 +   5711200    1600731703000000 5000       P5100      1600700112 DGEN  26,120.00   รจจ.ลำพูน                  
000027 +   5711200    1600731703000000 5000       P4700      1600700114 DGEN  12,460.00   รจจ.สกลนคร                 
000028 +   5711200    1600731703000000 5000       P1700      1600700121 DGEN  14,187.00   รจจ.สิงห์บุรี              
000029 +   5711200    1600731703000000 5000       P7200      1600700123 DGEN   8,980.00   รจจ.สุพรรณบุรี             
000030 +   5711200    1600731703000000 5000       P3900      1600700126 DGEN  16,080.00   รจจ.หนองบัวลำภู            
000031 +   5711200    1600731703000000 5000       P2500      1600700131 DGEN   2,160.00   รจอ.กบินทร์บุรี            
000032 +   5711200    1600731703000000 5000       P7100      1600700135 DGEN   3,000.00   รจอ.ทองผาภูมิ (โอนกลับเกิน)
000033 +   5711200    1600731703000000 5000       P4300      1600700140 DGEN  18,930.00   รจจ.บึงกาฬ                 
000034 +   5711200    1600731703000000 5000       P8600      1600700153 DGEN  37,960.00   รจอ.หลังสวน                
000035 +   5711200    1600731703000000 5000       P8400      1600700162 DGEN  22,470.00   รจอ.เกาะสมุย               
000036 +   5711200    1600731703000000 5000       P9000      1600700167 DGEN   4,580.00   รจอ.นาทวี